TransQ godkjennelse

Jan Saugen AS er TransQ godkjent fram til 24.04.2016 og vårt sertifikat det finner du her: TransQ sertifikat

Bjørn Andresen sertifisert for PRINCE2

Vår Bjørn Andresen gjennomførte i november 2013 sertfisering for PRINCE2

Sellicha godkjennelse 2014

Jan Saugen AS er kvalifisert i Sellihca – energibransjens leverandørregister i Norden.

Jernbaneverkets prosjekt for bygging av ERTMS

Jan Saugen AS bidrar til bygging av ERTMS i Norge.