Jan Saugen AS gir kr. 25.000.- til Redd Barna

Jan Saugen AS har bevilget kr. 25.000.- til Redd Barna til arbeid med flykninger. Jan Saugen AS vil samtidig utfordre alle andre konsulentfirma til å gjøre det samme.

TransQ godkjennelse

Jan Saugen AS er TransQ godkjent fram til 24.04.2016 og vårt sertifikat det finner du her: TransQ sertifikat

Bjørn Andresen sertifisert for PRINCE2

Vår Bjørn Andresen gjennomførte i november 2013 sertfisering for PRINCE2

Sellicha godkjennelse 2014

Jan Saugen AS er kvalifisert i Sellihca – energibransjens leverandørregister i Norden.

Jernbaneverkets prosjekt for bygging av ERTMS

Jan Saugen AS bidrar til bygging av ERTMS i Norge.