Da er vi re-sertifisert og har fått nytt ISO9001:2015 sertifikat

Jan Saugen er nå sertifisert for «Leveranse av konsulenttjenester innen samferdsel» / «Delivery of consultancy services within Public transport» fram til desember 2022.

ISO 9001- Sertifikat Jan Saugen gyldg til 20221024_1      Kvalitetspolicy signert1024_1Vår kvalitetspolicy