Da er vi igjen re-sertifisert og har fått nytt ISO 9001:2015 sertifikat

Jan Saugen AS er nok en gang sertifisert for «Leveranse av konsulenttjenester innen samferdsel» / «Delivery of consultancy services within Public Transport» fram til desember 2025