Sellicha godkjennelse 2017

Jan Saugen AS er kvalifisert i Sellihca – energibransjens leverandørregister i Norden fram til og med 15. februar 2018

Sellihca kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester.

Mer en 175 energiselskap på global basis er aktive brukere av Achilles tjenester, noe som gjør dette til en av de største kundegruppene i Achilles. Dette inkluderer alle typer energiselskap; tradisjonell kraftproduksjon, atomkraft, vann- og gassforsyning og telekom. Opprinnelig ble tjenestene utviklet for å understøtte innkjøpere med å prekvalifisere leverandører i tråd med EU-regelverket, men i den senere tid ser vi en stadig større dreining mot et videre bruksområde; helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar i forsyningskjeden (CSR) og klimautslippskontroll.

 

Vårt Sellicha sertifikat: Sellicha Certificate 2017 – 2018