Jernbane – GSM-R / ERTMS tilhører våre kjerneområder

Jernbane – GSM-R / ERTMS tilhører våre kjerneområder

Jernbane – GSM-R / ERTMS tilhører våre kjerneområder

Jan Saugen AS har flere konsulenter med solid erfaring innenfor GSM-R og ERTMS.

Vi ser for tiden på mulighetene til å samle vår komptanse innen GSM-R og ERTMS til et forum. Dette kn bli et aktivt møtested med internasjonale kontakter og partnere.

Vår strategi er å kunne tilby konsulenttjenester på tvers av landegrenser, og tilby det norske markedet internasjonalt samarbeid.

  • Categories: Jernbane, Telekommunikasjon
  • Client: Jernbaneverket og NSB
  • URL: http://jbv.no

Del