Våre tjenester

Konsulenttjenester

Konsulentene har markedsledende kompetanse innen sine fagområder og høy fokus på gjennomføring.  

Prosjektvirksomhet

Vi behersker flere ulike prosjektmetoder, og utviklingsmetoder som Scrum og RUP.  Vi har tilgjengelig en egen "verktøykasse" for prosjektledelse.  

Anskaffelser

Erfaring fra anskaffelser av forholdsvis enkle tjenester til anskaffelse av komplekse kommunikasjonsnett og IKT-systemer.

Analyse

I konsulentoppdrag har vi ofte benyttet  Prosjekt helsesjekk, Risikoanalyse, GAP-analyse og Strategisk analyse - SWOT-analyse.

Drift og forvaltning

Erfaring fra drift og forvaltning av flere typer IKT-systemer og telefonisystemer. Bistått i prosesser med å utforme driftskonsept, lage spesifikasjoner, innhente tilbud, forhandle kontrakter og følge opp driftskontraktene mot leverandørene.

Testledelse

Våre konsulenter har jobbet med testledelse og testrutiner, det gjelder innen områder som GSM, GSM-R, TETRA, IP-telefoni, IT infrastruktur og IKT system-utviklingsprosjekter

ITIL

Rammeverk for ”best practice” for organisering av den totale tjenesteproduksjon av IT/Telekomtjenester.

Sikkerhetsstyring

Våre konsulenter har gjennomført kurs i RAMS. Dette ble gjennomført med kursleder fra Sintef. Flere av våre konsulenter har lang erfaring med sikkerhetsstyring i prosjekter innen transportsektoren.

Gjennomførte prosjekter

Liker du det vi har gjort og trenger vår bistand?

Kontakt oss !

Jan Saugen AS sponser Bærum Badmintonklubbs barne-og ungdomsspillere

Jan Saugen AS sponser Bærum Badminton klubb med fjærballer til bruk i treningsøyemed. Det er klubbens barne- og ungdomsspillere som nyter godt av dette.  .

Vi har fått fornyet vårt TransQ sertifikat

Her her vårt fornyede TransQ-sertifikat gyldig til 24.04.2019 TransQ sertifikat 2018 – 2019 Jan Saugen AS

våre samarbeidspartnere

ikke nøl med å kontakte oss