Vi søker etter ny daglig leder

Ledig stilling

Vi du være daglig leder i et effektivt og moderne konsulentselskap?

Jan Saugen AS er et solid konsulentselskap med god vekst siden oppstart i 1998. Selskapet har 5 ansatte og et stort kontaktnett med underleverandører og samarbeidspartnere. Vi tilbyr våre ansatte full fleksibilitet i hverdagen, med mulighet for å jobbe hjemmefra eller ute hos kunde. Våre ansatte har alt nødvendig kontorutstyr selv. Dette har vist seg å være optimalt for våre ansatte, for våre kunder og for oss som bedrift.

Vi ble Gasellebedrift i 2021 og er nylig ISO-9001:2015 re-sertifisert for «Konsulenttjenester innen samferdsel».

Jan Saugen AS har rammeavtaler med Bane NOR, Sporveien og Fornebubanen, og er også underleverandør på samarbeidende firmaers rammeavtaler innen samferdsel.

Vi søker nå etter ny daglig leder, med fokus på erfarne ledere fra konsulentvirksomheter som fortrinnsvis har vært drevet digitalt, fleksibelt og uten fysiske kontorlokaler. Målet er at personen vi finner vil være i stand til å overta ledelsen og driften av firmaet på sikt.

Ønskede kvalifikasjoner:

•  Sivilingeniør/ingeniør med flere års relevant erfaring

•  Erfaring med prosjektledelse og sertifisering

•  Erfaring fra konsulentvirksomhet offentlig eller privat

•  Erfaring med å utarbeide avtaler og tilbud, samt oppfølging

•  Erfaring fra Jernbanevirksomhet og Kompetanse RAMS/Sikkerhet, samt erfaring fra

    styringssystemer basert på ISO – 9000.

•  Erfaring fra operativ ledelse av digital virksomhet

•  Etablert nettverk og erfaring fra salg

•  Erfaring / dokumenterte resultater salg , helst av  konsulenttjenester.

•  Dokumentert erfaring sosiale media som f.eks. Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

•  Erfaring med tilbudssystemer som Transq, Doffin og Sellica

•  Sterk formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og/eller engelsk

•  Dokumentert erfaring – offentlige anskaffelser – tjenester / produkter.                          

•  Kompetanse / erfaring relevante standarder – ISO 9001, Cenelec Normer ++++

Personlige egenskaper:

•  Trygg på kommunikasjon og med god formidlingsevne

•  Faglig sterk med vilje til å lære og utvikle deg

•  Opptatt av kvalitet i leveranser og strukturert gjennomføring

•  Trygg i rolle som administrativ/operativ leder

•  Opptatt av lagbygging både internt og med samarbeidspartnere/underleverandører

•  Ha et åpent sinn for nye organisatoriske løsninger som kan forbedre forretningsdriften

•  Tenke utenfor boksen i forhold til teknologi og arbeidsgjennomføring

•  Kunne gi ansatte frihet under ansvar og trygghet til å utføre arbeidet innenfor egne rammer

Vi tilbyr

•  Markedsledende betingelser

•  Gode forsikringsordninger

•  Langvarige rammeavtaler

•  Utstrakt bruk av moderne teknologi

•  Erfarent og veldrevet digital-basert firma uten geografiske begrensninger

Kunne dette være noe for deg?

Send en søknad med CV og referanser til styreleder Bjørn Andresen på e-post: bjorn.andresen@jansaugen.no innen 10. desember 2022. Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post eller stilles på mobil: 90507395

Søknader vil bli behandlet fortløpende.