Menneskene

imagesCA7GSGQA
Anders er samarbeidspartner med Jan Saugen AS. Han er Diplomingeniør og har 10 års erfaring innenfor for telekommunikasjon og jernbane…
imagesCA7GSGQA
Bjørn er Seniorkonsulent og styreleder hos Jan Saugen AS. Han har mer enn 30 års erfaring innen IT, og faglig…
imagesCA7GSGQA
Bjørn er utdannet Ingeniør innen Elektronikk / Tele og har mer enn 25 års erfaring innen telekommunikasjon og IT området.…
imagesCA7GSGQA
Goran er utdannet sivilingeniør med lang erfaring innen jernbaneteknikk. Erfaring fra både jernbaneinfrastruktur og rullende materiell. I de siste 13…
imagesCA7GSGQA
Jan er Daglig Leder hos Jan Saugen AS. Han er Siv. ing. – Teleteknikk og har mer enn 25 års…
imagesCA7GSGQA
Kim er Seniorkonsulent hos Jan Saugen AS. Kim er gift og har et barn. Han har mer enn 15 års…
imagesCA7GSGQA
Kim er Seniorkonsulent og har ekspertise innen elkraft og tele. Han er en erfaren prosjektleder og har hatt ansvar for…
imagesCA7GSGQA
Knut-Ove er Seniorkonsulent og har lang erfaring med IT og prosjektarbeid knyttet til televerket og TBK, samt gjennom diverse sammenslåinger, oppkjøp…
imagesCA7GSGQA
Matthew er Seniorkonsulent og har mer enn 16 års erfaring som prosjektleder innen både offentlig og privat sektor. Han har innehatt…
imagesCA7GSGQA
Per Eirik har mer en 30 års fartstid fra Telekom bransjen. Min kompetanse og erfaringdatabase er fra Telenor Mobil, NetCom,…